Často kladené otázky

Chcem používať pre maily a webstránku vlastnú doménu napr. FIRMA.sk , čo mám urobiť ?

 

Pre prevádzkovanie akejkoľvek domény potrebujete dve veci :

  1. Registrovať a spravovať DNS záznam pre danú doménu ( laicky  registrovať názov domény)
  2. Budete potrebovať webhosting ( priestor na serveri pre maily a umiestnenie Vašej webstránky )
  •  Registrácia a správa DNS záznamu

Pre prevádzkovanie domény .SK je potrebné aby ste mali pridelené ID v Slovak top level registry , ktorý spravuje spoločnosť SK-NIC a.s. a mali svojho registrátora , ktorý je oprávnený tieto domény registrovať . Urobíte to cez formulár F1 na stránke www.sk-nic.sk, alebo o to požiadate Vášho registrátora ktorý to urobí za Vás .

Po akceptovaní Vašej žiadosti , ktorá musí byť zastaná poštou spolu s potrebnými prílohami ( výpis z OR alebo ŽR ) na adresu spoločnosti SK-NIC , Vám a Vášmu registrátorovi bude v prípade akceptácie Vašej žiadosti doručený potvrdzujúci mail. Od tohto okamihu môže Váš registrátor pre Vás registrovať doménu .SK  .

  •  Webhosting

Ak máte už registrovanú doménu , to ešte neznamená že ju automaticky môžete používať na zasielanie mailov alebo pre webstránku. Budete potrebovať poskytovateľa webhostingových služieb, ktorý Vám na svojich serveroch vyhradí patričný priestor pre maily a webstránku a DNS záznamy Vašej zaregistrovanej domény nasmeruje na tento server. Až od tohto okamihu budú vaša webstránka stránka a maily plne prevádzkovateľné.

 

Prečo mám účtovaný poplatok za DNS aj za webhosting ?

Fakturácia plnohodnotného webhostingu spočíva vždy z dvoch položiek . Ročného poplatku za DNS a správu záznamu pre doménu ( laicky poplatok za meno domény ) a poplatku za webhosting ( laicky priestor na serveroch pre maily a webstránku ) inak Vaša doména nebude plne funkčná .

Neuhradil som ročný poplatok za správu DNS záznamu, prečo ste ma vypli ?

Nedodržaním termínu splatnosti faktúry za túto službu riskujete , že hoci by ste mali uhradený poplatok za webhosting , prestane Vám fungovať webstránka a nebudete môcť pristupovať k Vašim mailovým schránkam. Ak Vám niekto bude chcieť poslať v tomto stave mail, jeho server zahlási že doména neexistuje a mail sa mu vráti späť ako dedoručiteľný. Webstránka sa bude tváril ako keby ani neexistovala.

Čo sa vlastne stalo ? :

28 dní pred vypršaním splatnosti DNS poplatku ( za meno domény ) užívateľa ( teda Vás )  a nás ako registrátora Slovak top level registry ( SK-NIC ) mailom upozorní na blížiaci sa koniec predplateného obdobia. Následne to urobí 14 dní pred vypršaním obdobia.

Medzi 28 až14 dňom pred koncom predplateného obdobia Vás mailom zasielame predfaktúru na ďalšie obdobie s dôrazným upozornením na variabilný symbol a že neuhradením uvedenej predfaktúry riskujete nefunkčnosť domény. Úhradou tejto predfaktúry máme za to , že chcete pokračovať v používaní služieb .

Rovnako v uvedenom období SK-NIC vystaví obdobnú faktúru za Vašu doménu na nás ako Vášho registrátora a žiada o dodržanie splatnosti faktúry inak sa doména dostane do stavu : EXPIRED a bude automaticky nefunkčná.

 Kto ma vlastne vypol ?

My ako registrátor v prípade, že nemáte výrazne prekročenú splatnosť služby webhosting NIKDY užívateľa neblokujeme pre neuhradenie predfaktúry za DNS.  Tento stav nastáva automaticky v spoločnosti SK-NIC nakoľko sme im neuhradili DNS poplatok za Vašu doménu , samozrejme lebo ste nám tento poplatok neuhradili aj Vy. Tento proces párovania platieb od Vás a úhrady do SK-NICu prebieha plne automaticky na základe sumy a variabilného symbolu, ktorý je veľmi dôležitý.

Dobre , zabudol som uhradiť poplatok za DNS a doména prestala fungovať . Čo mám teraz urobiť ?

V prvom rade nehľadať vinu u nás ( lebo sme Vás vraj pre pár EUR vypli ... ) . Proces párovania a úhrad poplatku za DNS prebieha plne automatizovane a pri počte niekoľko stoviek klientov to ani inak nemôže byť. Nemôžeme obvolávať klientov, že zabudli uhradiť poplatok,  alebo dokonca ho uhrádzať vopred. Pri počtoch niekoľko sto klientov to už nie sú malé peniaze . Nie je to náš výmysel obdobne to robia všetci poskytovatelia webhostingových služieb .

Teda je potrebné urýchlene uhradiť predfakúru vkladom na náš účet , alebo prevodom z TATRABANKY ak tam máte vedený účet. Následne nás upovedomiť o tejto skutočnosti a my musíme okamžite poplatok uhradiť ručne .

Uhradil som už faktúru za DNS po splatnosti a maily stále nefungujú …

Proces DNS je technicky trochu zložitejší , nie je to len „vypnutie a zapnutie“. Chce to určitý čas cca 3 až 24 hodín kým sa Váš DNS záznam „rozbehá“ na všetkých DNS serveroch v internete. Až od tohto okamihu mailové servery zasa budú poznať Vašu doménu a maily Vám začnú dochádzať.

201006021500590.need_help

Potrebujete pomôcť pri výbere vhodného zariadenia ? neváhajte nás kontaktovať : sales@net-trade.sk

Váš košík je prázdny